Consiliul Național al Elevilor a transmis o serie de amendamente către Ministerul Educației. Elevii au cerințe drastice

Consiliul Național al Elevilor a transmis o serie de amendamente către Ministerul Educației/ Facebook Consiliul Național al Elevilor
Consiliul Național al Elevilor a transmis o serie de amendamente către Ministerul Educației/ Facebook Consiliul Național al Elevilor

Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au transmis o serie de 85 de amendamente către Ministerul Educației. Aceștia solicită distribuirea elevilor în clasă aleatoriu, pentru a evita orice segregare sau discriminare, cer sancționarea cadrelor didactice care nu folosesc portofoliul educațional, cer eliminarea admiterii la colegii, promovată de Minister și calificative la Religie, la fel ca la Arte, Sport și Muzică.

Potrivit Edupedu.ro, CNE și Federația Asociațiilor de Părinți au avut dezbateri paralele cu Ministerul Educației, cu ușile închise, fără să existe vreo implicare a acestor organizații în dezbaterea oficială, cea organizată de Minister marți, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Ce propun reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și cum motivează amendamentele

„Pentru a asigura respectarea principiului desegregării școlare și a combaterii oricăror forme de discriminare asumat la nivelul sistemului național de învățământ, grupele/clasele/formațiunile de studiu se vor constitui prin distribuție aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe nivel educațional”, este unul dintre amendamentele propuse. Motivarea ar fi aceea că „în virtutea principiului desegregării școlare, considerăm important ca Ministerul Educației să-și asume constituirea claselor/formațiunilor de studiu după principiul distribuției aleatorii a elevilor, ca parte componentă a unor politici educaționale unitare și complexe care să conducă la atingerea rezultatului dorit – eliminarea inechităților”

Citește și: Autoritățile din India taie accesul la internet. Motivul fiind evitarea de „rele practici” la examene

Reprezentanții CNE propun ca întreg capitolul despre educație incluzivă și învățământ special să fie rescris. Aceștia susțin că „În forma actuală, educația incluzivă acoperă aici doar situațiile copiilor cu dizabilități. Este necesară redactarea unei secțiuni speciale dedicate educației incluzive de calitate, pentru alte categorii de elevi (spre exemplu, cei cu vulnerabilități sociale, ale căror nevoi sunt specifice). Practic, secțiunile referitoare la educația incluzivă de calitate trebuie să arate modul în care statul ar trebui să intervină pentru reducerea inegalităților și a inechităților, fiind astfel recomandată creionarea unui sistem de raportare, urmărire și intervenție. De asemenea, modul în care educația specială este abordată nu corespunde trendurilor europene/internaționale cu privire la integrarea elevilor în învățământul de masă și cu privire la politicile educaționale pentru desegregare”.

Elevii propun ca neutilizarea potrofoliului educațional de către cadrele didactice să constituie abatere disciplinară și se sancționeze în conformitate cu art. 176 din prezenta lege, adică prin avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni, suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare şi control sau chiar desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Citește și: Cumpărături pentru școală. Lista cu lucrurile de care are nevoie copilul tău pentru noul an școlar

Calificative și pentru Religie, la fel ca pentru Desen, Muzică și Sport: „În cazul disciplinei „Religie” aceasta ar trebui să pună accentul pe transmiterea unor valori morale și a unor principii, astfel că nu se justifică folosirea sistemului de notare prin note de la 1 la 10”.

Documentul integral, cu propunerile CNE:

Te-ar putea interesa și